eye                    
   
 

Ҳурматли форум қатнашчилари, хонимлар ва жаноблар!

Позвольте искренне поприветствовать собравшихся сегодня участников бизнес-форума.

В сегодняшней презентации разрешите мне представить Вашему вниманию Программу приватизации, согласно которой иностранным инвесторам предлагаются государственные активы в различных сферах экономики.

Hurmatli xonimlar va janoblar,

O'zbekiston Respublikasining Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi nomidan o'z salomimni yetkazishga hamda bugungi tadbirni tashkil etganlarga o'z minnatdorchiligimni bildirishga ijozat bergaysizlar.

Ijozatinglar bilan o'z ma'ruzamni Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro xamkorlik to'g'risida boshlayman.

Hurmatli forum qatnashchilari, xonimlar va janoblar!

Bugungi tadbirga yig'ilganlarni chin dildan qutlashga ijozat bergaysizlar.

E'tiboringizga havola etilayotgan taqdimotda respublika iqtisodiyotining  turli sohalaridagi davlat aktivlarini xorijiy salohiyatli investorlarga taklif qilish bo'yicha ishlab chiqilgan  xususylashtirish dasturining barcha shartlari keltirilgan.

2015 yilning aprel oyida (PQ-2340) va 2016 yilning fevral oyida (VMQ-33) qabul qilingan Dasturlar O'zbekistonning istiqboldagi rivojlanishi bilan bog'liq asosiy elementlardan biri hisoblanadi. Aksiyalari xorijiy investorlrga sotilishi belgilangan korxonalar ro'yxati xorijiy investorlar uchun  mamlakatimizda yaratilgan qulay shart-sharoitlardan dalolat beradi.

O'zbekiston – iqtisodiyot sohasida keng islohotlarni amalga oshirayotgan davlat, xususan iqtisodiyotni boshqarishni ma'muriy-buyruqbozlik usulidan bozor munosabatlriga o'tish, tovar-pul munosabatlarini bosqichma-bosqich barpo etish amalga oshirilayapti. To'loqonli va dinamik rivojlanish uchn har qanday davlat tashqi dunyo bilan uyg'unlikda yashashi, kun sayin  insoniyat tafakkuri bilan yaratilgan yangiliklardan xabardor bo'lish, zamonaviy texnolgiyalarni joriy etish,  xalqaro amaliyotlardan foydalanish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali zamon bilan xamnafas qadam tashlashi kerak bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining kirish qismida shunday aytilgan: O'zbekiston xalqi xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalari ustunligini tan oladi. Xalqaro huquq ustuvorligi mamlakatimizning ko'pgina qonunchilik hujjatlarida o'z ifodasini topgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining  iqtisodiyot sohasiga taalluqli bo'lgan qonunlarida ta'kidlanganidek, agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining tegishli sohasidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi deyilgan.

                                                      Бутиков И.Л. – Директор Центра исследований  Госкомконкуренции Республики Узбекистан, д.э.н.

Корпоративные структуры и рынок ценных бумаг

     Узбекистан – государство, осуществляющее  реформы в экономической сфере и, в частности, переход  от  командно-административной системы управления экономикой к рыночной, последовательно выстраивающее товарно-денежные отношения. Чтобы полноценно и динамично развиваться любая страна также должна жить в гармонии с внешним миром, обогащая себя тем, что уже достигнуто человечеством, используя зарубежный опыт, внедряя современные технологии, привлекая для своего развития иностранные инвестиции, используя созданные международной и зарубежной практикой  институты. В преамбуле Конституции Республики Узбекистан сказано: народ Узбекистана признает приоритет общепризнанных норм международного права[1]. Приоритет международного права  закреплен в значительном количестве законодательных актов нашей страны. В частности, в большинстве законов Республики Узбекистан, касающихся экономической сферы, как правило, констатируется: если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан в соответствующей сфере, то применяются правила международного договора.

Assalomu alaykum hurmatli “Davra suhbati” qatnashchilari

Bugun biz “Tijorat siri to’g’risida”gi qonun loyihasini muhokama qilish uchun to’plandik. Mazkur qonunloyiha O’zbekiston Respublikasi Davlat raqoabt qo’mitasi tomonidan manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda ishlab chiqilgan bo’lib, bugungi kunda ushbu loyiha O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga taqdim etildi.

So’ngi yillarda respublikamizda moliya xizmatlari bozori dinamik ravishda rivojlanib bormoqda. Bu esa o’z navbatida har bir alohida olingan milliy iqtisodiёtning zarar komponenti hisoblanadi.

Moliya xizmatlari sohasi – bu moliya xizmatlarini ko’rsatuvchi barcha idora va tashkilotlarning yig’indisidir. Ularning iqtisodiy faoliyatining negizi bo’lib odatda bank faoliyati, sug’urtalash, qimmatli qog’ozlar bilan operasiyalar o’tkazish, lizing operasiyalari va boshqalar xizmat qiladi.

Mamlakatimiz Prezidentining “O’zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo’lida” nomli kitobida ta’kidlanganidek, O’zbekistonda isloh qilishning birinchi bosqichida mulkchilikning hamma shakllari teng huquqli ekanligi konstitusion tarzda e’tirof etildi. Bu shakllar qaror topishi uchun teng huquqiy normalar va amal qilish mexanizmlari yaratildi. Bundan tashqari, yangi tashkil etilaёtgan ёki xususiylashtirilaёtgan, xususiy mulkchilikka ёki chet el kapitalining ishtirok etishiga asoslangan korxonalar uchun soliq sohasida ularning faol rivojlanishini rag’batlantiradigan imtiёzlar va preferensiyalarning butun boshli tizimi mavjud.

В своем выступлении первый заместитель Председателя Госкомимущества РУз подчеркнул основные направления деятельности Госкомимущества и  результаты проделанной работы  за последние 20 лет, достижения и дальнейшие перспективы.  Также было упомянуто о новой Программе приватизации государственного имущества в 2012-2013 годах», утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 апреля 2012 года, в которой предусмотрена продажа на публичных торгах 497 государственных активов предприятий отраслей нефти и газа, энергетики, металлургии, сельского хозяйства, легкой промышленности, электротехники и фармацевтики. Кроме этого, реализация 63 пустующих и бездействующих объектов, включая незавершенные строительством, на конкурсной основе по «нулевой» стоимости под инвестиционные обязательства.

Работа Госкомимущества Республики Узбекистан и организаций рыночной инфраструктуры за I квартал 2012 года была направлена на реализацию важнейших приоритетов, определенных Президентом страны на заседании Кабинета Министров 19 января 2012 года.

??????? Orphus