eye                     
   
 

O'zbеkiston Rеspublikasida Invеstitsiya faoliyati quyidagi mе'yoriy aktlar bilan tartibga solinadi:

boshqa qonunchilik aktlari bilan.

??????? Orphus