eye                     
   
 

2015 yilning 1-choragi mobaynida Qimmatli qog`ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi tomonidan mamlaktimiz qimmatli qog`ozlari bozorini yanada rivojlantirishga yo`naltirilgan ustuvor vazifa va maqsadlarni bajarish borasidagi ishlar davom ettirildi.

Attachments:
2015 yil I chorak uchun [Yuklash] 49 Kb 2015-06-11 17:55
  1. Emissiyaviy qimmatli qog`ozlar chiqiluvlarini davlat ro`yxatidan o`tkazish

csm

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 26 марта 1996 года №УП-1414 Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан определен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Наряду с этим, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг информирует инвесторов и общественность через средства массовой информации и (или) созданные им электронные информационно-справочные системы.

 

КОНТАКТЫ

??????? Orphus